Company Profile

แนะนำบริษัทและประวัติ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยทีมงานที่มีความมุ่งมั่น ความรู้ความสามารถ ทางด้านการตลาด และการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือแพทย์เป็นพิเศษ เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านนำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ ภายใต้ Slogan

“คุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด คือ คำมั่นสัญญาของเรา” 
“The Best Quality and Service is Our Commitment.”

ด้วยแนวคิดที่ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหานวัตกรรมใหม่นำเข้ามาเผยแพร่แก่โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ ด้านการแพทย์ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย คือหนึ่งในบริษัทแนวหน้าของวงการเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการจากเราเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี ที่ได้รับการพิสูจน์

วันนี้เรามีความพร้อมมากขึ้นในด้านการบริการ ทั้งทีมงานบริหาร ทีมขาย ทีมบริการและทีมทำงานเบื้องหลัง ที่พรั่งพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อความเจริญทางการแพทย์และการขยายงานของโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นแนวหน้าในการนำเข้าสินค้านวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์ ในประเทศไทยต่อไป

นี่คือ ปณิธาน ในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อให้ประเทศมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชนและผู้ใช้บริการ ที่รับการบริการจากโรงพยาบาลต่างๆ ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี ที่สุด

19 ปี

ประสบการณ์

300 +

ลูกค้าที่ไววางใจ

60 +

บุคลากร
ที่ให้บริการลูกค้า

Vision

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพและส่งมอบบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

Mission

พันธกิจ

สร้างวัฒนธรรมองค์ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

ดำรงรักษาประสิทธิผลของระบบบริหารงานคุณภาพ โดยคำนึงถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เป็นปัจจัยสำคัญในระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า

สนับสนุนข้อมูลของสินค้า ให้คำแนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษาตามวิธีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมาตรฐานสากล รวมทั้งให้บริการหลังการขายและบริการงานซ่อมที่มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม

เกี่ยวกับเรา